Prostatabekymmer

När livet står på spel

En vanlig folksjukdom

Folksjukdom som cancer och psykisk ohälsa

Det var genom Ingvar Carlsson, statsministern, som Folkhälsogruppen skapades. Här definierades begreppet folksjukdom för första gången. Huruvida hälsoproblem ska betraktas som folksjukdomar handlar bland annat om frekvensen och allvarlighetsgraden. Det handlar också om antalet drabbade minskar eller ökar samt hur fördelningen av drabbade ser ut i befolkningen.

I den nationella folkhälsorapporten från 2009 beskrevs sex folksjukdomar. Allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, olycksfallsskador, psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar samt tumörsjukdomar. Till den senare kategorin räknas prostatacancer. Andra hälsoproblem att betrakta som folksjukdomar är demenssjukdomar, diabetes, urininkontinens, ätstörningar samt övervikt. Ofrivillig barnlöshet benämns också som folksjukdom sedan 1997.

Cancer är en folksjukdom. Den mest omfattande folksjukdomen i hela världen faktiskt. Och prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varför somliga drabbas och andra inte är fortfarande oklart, men det har visat sig att sjukdomen är ärftlig. Det går också att se geografiska skillnader, varför man också tror att livsstil och miljö påverkar. Prostatacancer är vanligare i västvärlden än exempelvis Asien.

Under 2012 fick 8 984 svenska män diagnosen prostatacancer, hälften av dem är över 70 år fyllda. Endast ett fåtal har ännu inte fyllt 40 år. Den som vill undersöka sig har flera alternativ att välja mellan, PSA-provet är dock det vanligaste. Andra alternativ är lymfkörtelutrymning, magnetkameraundersökning, PET/CT, skelettscintigrafi samt vävnadsprov. Desto tidigare prostatacancer upptäcks desto bättre är förutsättningarna.

Ingen folksjukdom är bättre än den andra. Eftersom frekvensen är hög innebär det att många drabbas, om än indirekt. Alla känner någon som har en folksjukdom, eller gått bort på grund av en folksjukdom. Därför är det för många ett stressmoment, eftersom liknande sjukdomar drabbar de flesta i någon form. Och även om vården utvecklas och blir allt bättre ökar antalet sjukdomar.

Man tror att antalet diagnostiserade med prostatacancer kommer fördubblas bara inom 15 år. Förhoppningsvis hinner forskarna hitta ett effektivt och lindrigt botemedel innan dess. Det är många projekt som arbetar flitigt med att hitta lösningen.

folksjukdom